Cymdeithas Carnhuanawc

English
FranÁais
Brezhoneg

Carnhuanawc

Nod Cymdeithas Carnhuanawc Calendr Cymdeithas Carnhuanawc Caredigion Ieithoedd Celtaidd

CINIO CARNHUANAWC

 

Nos Wener, Tachwedd 4ydd, 2011

                                   yng Ngwesty Churchills7.00 p.m. ar gyfer 7.30 p.m. .

 

Siaradwraig Wadd : Angharad Mair

 

 

Os oes diddordeb gennych ymuno ‚ ni, a fyddech cystal ag anfon taliad o £21.00 y pen, [ar gyfer pryd tri chwrs] at drysorydd Cymdeithas Carnhuanawc, sef Glyn Hughes, cyn gynted ‚ phosib ac erbyn dydd Mawrth, 1af o Dachwedd.  

Cliciwch ar y dolen ar y dde 
i gysylltu ni....

 

CYSYLLTWCH ¬ NI